Polski
www.nbp.pl
     

DOCert

System DOCert

Ogólne informacje o systemie DOCert

Narodowy Bank Polski od marca 1996 roku stosuje technologię klucza publicznego do zapewnienia usługi integralności, poufności i niezaprzeczalności w systemach informatycznych obsługujących Klientów NBP. Do realizacji tego celu w NBP wykorzystywany jest system DOCert, służący do wystawiania, unieważniania i dystrybucji certyfikatów.

W skład systemu DOCert wchodzą:

  1. Dwa Centra Certyfikacji Kluczy:
    • NBP CCK 2 - wydające certyfikaty użytkowe,
    • NBP CCK TEST 2 - wydające certyfikaty testowe,
  2. Siedemnaście Punktów Rejestracji Użytkowników zlokalizowanych w Centrali NBP oraz w oddziałach okręgowych NBP;
  3. System Zdalnej Obsługi Certyfikatów dostępny na stronie www.DOCert.nbp.pl i umożliwiający generowanie kluczy kryptograficznych na stacji roboczej Klienta, bez konieczności składania wizyty w siedzibie NBP.

Certyfikaty wystawiane przez system DOCert nie są certyfikatami kwalifikowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Zasady świadczenia usług zaufania określone są w dokumentach:

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi certyfikatów systemu DOCert konieczne jest zainstalowanie odpowiednich certyfikatów Centrów Certyfikacji Kluczy:

Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (NBP CCK 2 – 2015)
Testowe Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (NBP CCK Test 2 – 2014)

W kwietniu 2017 r. w systemie DOCert było zarejestrowanych ponad 45.000 użytkowników posiadających ważne certyfikaty użytkowe. Od początku istnienia systemu wydano ponad 1 000 000 certyfikatów użytkowych i ponad 210.000. certyfikatów testowych.

Sitemap | Contact us | Instructions
    YouTube - NBP    Twitter - NBP      
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept